Khu nghỉ dưỡng Mường Thanh Diễn Châu – Những trải nghiệm thú vị

Khu nghỉ dưỡng Mường Thanh Diễn Châu nổi lên như một “siêu dự án” khu vực…