បរាជ័យអ្នកស្មោះ | Sam Sony Cover (Anh Cứ Đi Đi – Hari Won)បរាជ័យអ្នកស្មោះ | Sam Sony Cover (Anh Cứ Đi Đi – Hari Won)
#hariwon #anhcudidi #samsony #cover #acdd #khmer

———

Cảm ơn tất cả mọi người –
Hy vọng cả nhà thích bài hát này và sẽ ủng hộ 🤩
Hãy theo dõi những bài hát cover tiếp theo của Sam bằng cách bấm subscribe và sau đó ấn 🔔 nhé cả nhà ♥️

———

Link gốc:

Guitar: Trịnh Vũ

———

Liên hệ – Hợp tác / Bản quyền
Email: samsonybiz@gmail.com

———

Follow Sam Sony:
Instagram:
Facebook:

———

© Bản quyền thuộc về Sam Sony
© Copyright by Sam Sony

Nguồn: https://popadrados.com/

Xem thêm bài viết khác: https://popadrados.com/cong-nghe/

4 thoughts on “បរាជ័យអ្នកស្មោះ | Sam Sony Cover (Anh Cứ Đi Đi – Hari Won)

  1. ស្រលាញ់អ្នកច្រៀងបទខ្មែរ Love you when you sing Khmer 😍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *